Aikuisena Otavaeltajissa

Partiossa "aikuisella" tarkoitetaan yli 23-vuotiasta partiolaista. Aikuisen rooli partiossa on olla mahdollistaja, eli tehdä nuorempien partiolaisten partio-ohjelman toteutuminen mahdolliseksi. Aikuisilla ei siis ole omaa ikäkausiohjelmaa, sillä partion kohderyhmää ovat alle 23-vuotiaat lapset ja nuoret. Johtajatehtävissä toimivat aikuiset voivat kuitenkin itse järjestää itselleen ja toisilleen haluamansalaista johtajaohjelmaa partiopestien vastapainoksi.

Otavaeltajissa on aloittanut ja tulee jatkossakin aloittamaan erityyppisiä partiotaustoja omaavia aikuisia. Ensimmäistä kertaa partioon tutustuville suositellaan käytäväksi Tervetuloa partioon -kurssia sekä Partiojohtajan peruskurssia lippukuntaan liittymisen jälkeen. Lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoaa monipuolisen kurssivalikoiman niin uudemman kuin vanhemmankin partiolaisen tarpeisiin. Tärkeintä mukaanpääsemisessä on kuitenkin tekemällä oppiminen, niin kuin partiossa aina. Kun näet ja koet partion omin silmin ja itse osallistumalla, saat siitä aina paremman käsityksen kuin millään kurssilla tai kirjoja lukemalla, vaikka niilläkin toki oma tärkeä paikkansa on.

Kukin partiolainen osallistuu lippukunnan toimintaan oman elämäntilanteensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Aikuisena voit olla mukana esimerkiksi seuraavanlaisissa lippukunnan toiminnoissa:

  • mukana toimintaryhmien kokouksissa ja/tai lippukunnan retkillä, joko satunnaisina apukäsinä silloin tällöin tai säännöllisemminkin
  • toteuttamassa jotakin yksittäistä partioprojektia, kuten retkiä ja leirejä, tai vaikka toimien yhteyshenkilönä johonkin lippukunnan ulkopuoliseen tapahtumaan
  • jonakin lippukunnan toimihenkilönä vastaamassa jonkin lippukunnan tärkeän toiminnon toteutumisesta vuosi kerrallaan
  • osana lippukunnan hallitusta

Olennaista on se, että pestisi on juuri sinulle sopivan kokoinen ja näköinen, ja että saat siitä itsekin jotain irti. Kokemuksen karttuessa myös pestien koko ja vastuun määrä tyypillisesti kasvaa, mutta vain sillä vauhdilla kuin sinulle sopii.

Jos kiinnostuit partiotoiminnasta ja koet partion arvojen olevan linjassa omiesi kanssa, ota rohkeasti yhteyttä lippukunnanjohtajaan ja kysy lisää! Lisää tietoja partiosta yleisesti löydät myös esimerkiksi näiltä nettisivuilta: